Achterdocht


Achterdochtigheid komt voort uit het geen vertrouwen hebben in iets of iemand.
Vaak wordt er iets gedacht, zonder dat er echt goed over gepraat wordt. Deze gedachten kunnen ervoor zorgen dat al
iets gevormd wordt zonder eerst goed te over denken of het wel echt zo is. Want ervanuit gaan dat iets al is, is een
vorm van achterdochtigheid uit gebrek aan vertrouwen.
Ooit was misschien ooit een gedachte terecht geweest over iets. En wanneer een situatie zich weer voordoet, is het mogelijk
dat men weer achterdochtig wordt. Maar het is niet altijd terecht, het is situatie afhankelijk zelfs.
Achterdochtigheid is niet zomaar af te leren. Wanneer dingen erg onzeker zijn geweest en er weinig vertrouwen was,
is dit gewoon weer op te bouwen door vertrouwen te leggen en in plaats van ergens negatief vanuit te gaan, er positief leren
tegenover te staan want soms zijn dingen positiever dan ze lijken. En het is moeilijk af te leren, maar vertrouwen is wel op te bouwen.
Achterdocht zijn de achterliggende gedachten die naar voren komen bij het geen vertrouwen hebben ergens in waardoor het beeld op de werkelijkheid verdraaid kan worden, dat onzeker maken kan.

Ergens niet zeker van zijn maakt ook weer dat de achterliggende gedachten de kans krijgen. Maar wanneer iemand ergens zeker wilt zijn
van iets, kun je zoeken naar advies, raad,zonder ervan uit te gaan meteen dat iets al is. En door dat een klein beetje
open te laten en niet de angst van onzekerheid te laten meespelen, geef je de ander ook de kans om zijn of haar mening te geven
en zelfs tot spreken waardoor praten mogelijk is waardoor soms de achterdocht niet nodig is.
Achterdocht is ook belangrijk om alert te kunnen zijn. Zoals angst ook van belang is om alert te zijn.
Maar het is niet verstandig de achterliggende gedachten te gaan voeden. En al zeker niet wanneer het boze achterliggende gedachten zijn of eventuele wrok gedachten.

Vaak heeft het iets te maken met iets dat nog niet verwerkt is, of geaccepteerd is.
Natuurlijk is iedereen weleens wantrouwig of achterdochtig en dan is het enige geneesmiddel dat dan nog helpt,.. met elkaar praten.
Mocht dit niet lukken, kun je voor jezelf nog altijd eraan werken deze achterdocht of wantrouwen aan te pakken door dingen zelf te gaan verwerken. Het vergeven, en niet bij de pakken neer gaan zitten kan ook al heel veel doen. Belangrijk is je kunnen uiten zonder het negatief te gaan voeden. Het is ook hierdoor waardoor vaak de roddel ontstaat, om de achterliggende gedachten te kunnen voeden zodat deze beter en steeds meer naar voren komt waardoor het beeld vertekend
wordt, en de kijk op situaties, mensen of dingen heel anders worden dan dat ze zijn. Waardoor nog meer achterdocht ontstaat en blijft bestaan. De enige remedie tegen achterdocht, wantrouwen, en onzekerheid is vertrouwen, En vertrouwen is op te bouwen. Dat heb je niet zomaar, dat kun je opbouwen door er kennis mee te leren maken, zo leer je jezelf ook stukje bij beetje beter kennen.